Kunnanjohtajan sivu

Vimpeli –ilmiö
 

Vimpelin voi mieltää pieneksi kunnaksi, mutta on kuitenkin monella mittarilla mitaten moneen kykenevä. Pieni kunta, monta sankaria. Mielestäni Vimpelistä kannattaa nostaa esiin miten vahvaa on teollistuminen, vientivolyymi, yrittäjyys, yhteisöllisyys ja ennen kaikkea kunnan strategian avainsana, mahdollistaminen. Pitäjä tunnetaan tietenkin myös pesäpallosta ja Saarikentästä, upeasta pesäpallon keskuksesta sekä savolaishistoriastaan, joka on alueella poikkeuksellista. Siksi pitäjässä voi kuulla puhuttavan selvää savon murretta muittenkin kuin kunnanjohtajan puhumana.

Saarikenttä on pelaajille pyhättö ja vimpeliläisten ”tori”. Puhutaankin ns. Vimpeli –ilmiöstä, sillä kesällä tuhansiin kohoava pesäpalloyleisö, olivatpa minkä joukkueen kannattajia tahansa, haluavat kokea Saarikentän hektisen tunnelman. Parhaimmillaan väkeä katsomossa on lähes kaksinkertainen määrä kunnan asukaslukuun verrattuna. Pesäpallo ei kuitenkaan elätä yksinomaan Vimpeliä. Se kertoo vain siitä, että pienikin toimija voi menestyä, kun vain keskitytään niihin vahvuuksiin, joilla voi menestyä. Edellisillä pesiskausilla 2016 ja 2017 saavutettu pesäpallon Suomen mestaruus ei ole ollut vain pesäpalloseura Vimpelin Vedon mestaruus, vaan koko Vimpelin ja myös eteläpohjalaisten mestaruus. Voidaankin sanoa, että Vimpelissä pesäpallo on elämänmuoto. Miltei kaikki vimpeliläiset ovat jollakin tavalla pelissä mukana ja Vimpeli on vuosikymmenten myötä kyennyt myös luomaan pesäpallosta toimivan ja tunnetun brändin.

Vimpelin kunta on panostanut yrittäjyyteen ja yhteisöllisyyteen, joka on taannut menestymisen ja on myös keskeinen tekijä kunnan strategiassa. Vimpeli on yksi teollistuneimmista kunnista Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi yhdessä eräiden alajärveläisten yritysten kanssa n. 70 % Etelä-Pohjanmaan vientitulosta kertyy ns. miljardisuoralta eli valtatien 68 varrelta. Siksi yrittäjyys on tärkeä arvovalinta, jota koko pitäjä tukee. Vimpelin vahva yritystoiminta on syntynyt yleensä oman pitäjän vahvojen persoonien toimesta. Vimpelissä teh­tiin sota-ai­ka­na jopa 60 pro­sent­tia kai­kis­ta ar­mei­jan suk­sis­ta ja siksi Vimpe­lin van­ha suk­si­teh­das ei ol­lut ai­ka­naan mikä ta­han­sa fab­riik­ki. Nykyisin iso osa kotitalouksien ja yritysten käyttämistä alumiinitikkaista tulee Vimpelistä ja suuri osa Suomen pientalojen katoista katetaan Vimpelissä valmistetuilla katteilla. Myös muuta pientä ja keskisuurta teollisuutta on paljon.

Vimpelin esimerkki osoittaa, että myös pienellä maaseutumaisella kunnalla voi olla kansainvälistä kauppaa tekeviä yrityksiä. Se edellyttää osaavaa työvoimaa, riskinottohalua ja hyviä yrittäjiä. Ennen kaikkea se mielestäni edellyttää, että kunta ja muut yhteisöt tukevat yrittäjyyttä, hyväksyvät riskin oton ja kantavat yhdessä vastuuta kaikissa asioissa. Kuntaa, palveluja ja yritystoimintaa on rakennettava yhdessä ihmisiä varten.

Timo Kärkkäinen
kunnanjohtaja

---------

KESÄKUU 2017

Edellisestä kirjoituksestani kunnanjohtajan sivulle on kulunut aivan liian pitkä aika. Viimeksi kirjoitin tammikuussa ja nyt ollaan jo kesäkuun lopussa. Kulunut puoli vuotta on ollut hyvin työntäyteinen ja on pitänyt keskittyä kaikkein välttämättömimpään.

Kunnan tilinpäätös vahvistettiin kesäkuun valtuustossa ja tulos oli 1,5 milj. euroa ylijäämäinen. Vimpelin kunnan kattamatonta alijäämää on edelleen 710.000 euroa, joten tiukkaa talouden hoitoa pitää jatkaa edelleen.

Olen toiminut huhtikuun puolesta välistä oman toimen ohella myös kunnan teknisenä johtajana. Tämän työrupeaman aikana yleissivistykseni teknisen toimen alalta on kasvanut huikeasti. Työt eivät olisi millään tulleet tehtyä, ellei teknisen toimen henkilökunta Vimpelin kunnassa olisi niin ammattitaitoista ja itseohjautuvaa. Uusi tekninen johtaja aloittaa työnsä näillä näkymin elokuun puolessa välissä. Kiitokset henkilökunnalle kaikesta siitä avusta, jota olen saanut tällä itselleni niin vieraalla tehtäväalueella.

Teknisen toimen iso projekti on ollut jo vuosia yhteistyössä ELY- keskuksen kanssa Savonjoen ruoppaus ja Opintien sillan sekä teiden rakentaminen. Savonjoki saatiin ruopattua viime keväänä ja sillan rakentaminen tulee tapahtumaan ensi vuoden eli vuoden 2018 aikana. Tarjouspyynnöt sillan rakentamisesta laitetaan eteenpäin elokuun alussa. Teitä on tarkoitus rakentaa jo tämän vuoden puolella.

Kesän aikana tullaan uusimaan osa Yhteiskoulun ikkunoista ja Nuorisotalon lattia. Uutta nuorisotalon lankkulattiaa aletaan asentaa heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Omatoimikirjaston hissiä odotellaan valmistajalta syyskesällä.

Vuoden vaihteessa Vimpelin kunnan alueelle myönnettiin eduskunnasta ”joululahjarahaa” 500.000 euroa kahden kiertoliittymän rakentamiseen kantatie 68:lle. Toukokuun lopussa valmistuneessa ELY- keskuksen selvityksessä ei kuitenkaan esitetä liittymiä kumpaankaan kantatie 68 varrella olevaan risteykseemme. Ventilän risteykseen suunnitelmassa esitetään porrastettua liittymää ja Männikön risteykseen risteysalueen leventämistä ja muita risteyksen turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Lisäksi selvityksessä ELY-keskus esittää muutamien Ventilän ja Männikön risteyksien väliin jäävien liittymien sulkemista.

Vimpelin kunnan tekninen lautakunta esitti kunnanhallitukselle lausuntonaan, että Ventilän risteykseen rakennettaisiin kiertoliittymä ja Männikön risteykseen ne muutokset, joita ELY- keskuksesta esitetään. Esitettyjä liittymien sulkemisia Vimpelin kunta ei kannata. Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen yksimielisesti.  Eduskunnasta myönnetty raha on tarkoitettu Vimpelin kunnan alueelle ja olemme vahvasti sitä mieltä, että raha tulee käyttää myös siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. ELY- keskus tekee lopullisen päätöksen jatkosuunnitteluun lähtevästä vaihtoehdosta 21.8.2017.

Vimpelin perinteiset kesämarkkinat pidetään 8.7.2017 nyt toista kertaa Saarikentällä. Illalla on yrittäjien We loves the 50`s tapahtuma. Tällaiset virkistävät ja uudenlaiset tapahtumat ovat tervetulleita ja piristävät koko seutukunnan kesää.

HYVÄÄ JA RENTOUTTAVAA KESÄÄ KAIKILLE!

Terveisin Anita Paavola, kunnanjohtaja

TAMMIKUU 2017

Vuoden 2017 ensimmäisessä kunnanvaltuustossa vahvistettiin Vimpelin kunnan strategia. Kunnan strategian pääkohdat haluttiin yhdelle paperiarkille, josta kävisi helposti esille kunnan strategian keskeiset asiat. Strategia on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan kotisivuilla strategia alaotsikon alla.

Nyt vahvistetussa strategiassa todetaan, että Vimpelin kunnan toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, sitoutuneisuus ja positiivisuus.

Avoimuutta pyritään jatkossa toteuttamaan muun muassa panostamalla kunnan omaan tiedottamiseen.

Vimpelin kunnan uudet kotisivut tullaan julkaisemaan tulevan helmikuun aikana ja niistä pyritään tekemään niin selkeät, että tarvittava tieto löytyy myös harvemmin kotisivuilla vieraileville.

Lisäksi kunnan facebook sivut on tarkoitus ottaa vahvemmin ilmoituskanavana käyttöön ja päivityksiä pyritään tekemään jatkossa useammin. Facebook päivityksiä on tarkoitus tehdä muun muassa kunnan toimielimien kokouksista ja kunnan muusta ajankohtaisesta toiminnasta.

Loppuvuodesta 2016 saimme lukea lehdistä, että Vimpelin kunta sai eduskunnalta joululahjarahaa kiertoliittymiin. Tässä kohdin täytyy selventää, että raha ei tule Vimpelin kunnalle, vaan ELY-keskukselle, joka kiertoliittymät suunnittelee ja rakentaa.

Kutsuimme liikenteestä ja infrastruktuurista Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksessa vastaavan johtajan Anders Östergårdin käymään Vimpelissä ja neuvottelu pidettiin 12.1.2017. Neuvottelussa kävi ilmi, että kiertoliittymiä koskevat suunnitelmat tehdään kuluvan vuoden syksyyn mennessä. Rakentamisvaihe ajoittuu vuoteen 2018.

Kiertoliittymiin myönnettiin rahoitusta 500.000 euroa, mutta Anders Östergårdin mukaan rahoitus riittänee yhteen kiertoliittymään ja loppuosa käytetään muuhun liikenneturvallisuuden parantamiseen Vimpelissä.

Kunnan rahoitusosuus tiestön korjaus- ja rakentamishankkeissa on ollut pääsääntöisesti 20 % kokonaiskustannuksista.

Kunnan alkuvuosi on alkanut vahvasti tulevaisuuteen suuntautuen ja uusia suunnitelmia luoden. Vuosi 2017 näyttää saammeko suunnitelmat toteutettua.

JOULUKUU

Vimpelin kunnan talousarvio vuodelle 2017 näyttää kokonaisuudessaan hyvältä. Talousarvion mukaan vuoden 2017 tulos on ylijäämäinen n. 0,95 miljoonaa euroa. Myös vuoden 2016 tilinpäätös tulee todennäköisesti olemaan ylijäämäinen. Hyvä näin, kun kunnan taseessa on edelleen kattamatonta alijäämää 2,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 talousarvio sisältää Opintien sillan ja siihen liittyvät tiet, Saarikentän korjausrakentamista, Yhteiskoulun ikkunoiden uusimista, Metsätarhan päiväkodin piha-alueen kunnostamista ja omatoimikirjastoa varten rakennettavan hissin nykyisen kirjaston tiloihin sekä uuden latukoneen.

Perusturvan ja sivistystoimen sekä maaseututoimen palvelut tuottaa Vimpelin kunnalle edelleen Alajärven kaupunki. Tekninen toimi siirtyy Vimpelin kunnan organisaatioon 1.1.2017 alkaen. Vimpelin kunnan oma tekninen johtaja aloitti toimessaan 17.10.2016 ja kaiken pitäisi olla kunnossa uuden organisaation aloittaessa 1.1.2017.

Vuosi 2016 on ollut kunnan juhlavuosi monella tapaa, mutta kunnassa on tapahtunut muutakin kuin julkisuudessa esillä olleita juhlistettuja tapahtumia.
On hyvä ottaa esille joitain kunnan omaan toimintaan liittyviä asioita vuodelta 2016.

Kunnan koulukiinteistöihin Aapiskujan koululle ja Yhteiskoululle on vedetty valokuitu Internet- yhteyksien varmistamiseksi. Valokuitu vedettiin myös Metsätarhan päiväkodille. Kesällä korjattiin sekä Aapiskujan että Yhteiskoulun kiinteistöissä kosteuden aiheuttamia vaurioita. Tehtyjen tarkastusten perusteella koulukiinteistöt ovat nyt kaikilta osin kunnossa.

Lähes kaikki Pokelan alueen asukkaat, jotka halusivat liittyä kunnan vesijohto-verkostoon, saivat kiinteistöihinsä kunnan veden. Vesi- ja viemärilaitoksen investoinneista Sääksjärven viemärihanke toteutui suunnitellusti. Savonjoen ruoppaus saatiin viime talvena siihen vaiheeseen, että mahdollisesti siltaa voidaan alkaa rakentaa jo näillä toimilla. Ruoppaus jatkuu kuitenkin vielä tänä talvena, jos säät sen sallivat.

Vapaa-aikatoimessa laajennettiin frisbee-golfrataa Vatpakan alueella täysmittaiseksi eli 18-väyläiseksi. Kesällä Lakeaharjun hiihtoreittien pohjia kunnostettiin sorapinnoitteella ja niille on nyt hyvä tehdä uudella latukoneella ladut jo tänä talvena. Uusi latukone tulee olemaan entiseen verrattuna tehokkaampi ja ennen kaikkea leveämpi, jolloin ladut voidaan ajaa yhdellä kertaa kuntoon.

Paljon on kuluneen vuoden aikana tapahtunut ja paljon on suunniteltu jatkossa tehtäväksi. Nyt on kuitenkin kaikkien hyvä vetää henkeä ja levätä Joulun Sanoman äärellä ja kerätä voimia ensi vuoden haasteisiin

Kiitän kaikkia vimpeliläisiä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivotan omasta puolestani Siunattua Joulunaikaa ja kaikkea hyvää vuodelle 2017.

SYYSKUU 2016
24.9.2016

Vuosi 2016 jää Vimpelissä historiankirjoihin monella tapaa juhlavuotena. Aiemmassa kirjoituksessani käsittelin jo alkuvuoden juhlia; keväistä kansanjuhlaa kunnan 150-vuotisjuhlan merkeissä Saarikentällä ja toukokuista Valtioneuvoston päätöstä kunnan itsenäisyyden säilymisestä. Nyt on vuorossa uuden juhlan aihe: pesäpallon Suomen mestaruus! Onneksi olkoon Vimpelin Vedolle ja onnea myös kaikille meille vimpeliläisille!

Lauantain pesäpallo-ottelussa kävi hyvin toteen se, että ei riitä, että HALUAA voittaa, vaan täytyy myös TAHTOA voittaa. Pelaajat näyttivät tahtonsa voittoon ja tahtotilassa oli mukana myös niin sanottu kolmastoista pelaaja eli yleisö. Tunnelma Saarikentällä oli ainutlaatuinen, yleisö eli mukana ottelun kaikissa vaiheissa.

Finaaliottelua varten Vimpeli oli upealla tavalla koristeltu sinivalkoisin värein. Vetofanit olivat tehneet suuren työn koristeluissa ja koristelun rahoituksen hankkimisessa yksityisiltä tahoilta. Lisäksi suuri joukko muitakin vapaaehtoisia on ollut mukana valmistelemassa tätä suurta urheilujuhlaa. Tehty työ on saanut jo valtakunnan uutisissa ansaitsemansa huomion. Kunnan puolesta haluan esittää kiitokset kaikille tehdystä työstä ja taloudellisesta panostuksesta.

Kaikki tämä edellä kerrottu on osoitusta vimpeliläisten yhteisöllisyydestä ja kyvystä tehdä yhteistyötä. Tämä on myös ilmaisua kunnan elinvoimaisuudesta, joka on ehdoton edellytys sille, että pysymme kuntakartalla myös tulevaisuudessa.

Kunta, jonka toimintaan kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa on aina elinvoimainen. Haluaisinkin haastaa kaikkia vimpeliläisiä mukaan kunnan strategiatyöhön, miettimään millainen on tulevaisuuden Vimpeli. Seuraava mahdollisuus vimpeliläisille vaikuttaa on Vimpelin yrittäjien järjestäessä syyssäpinät 1.10.2016. Kunta on mukana syyssäpinöissä ja aiomme pystyttää teltan torille, jonne kuntalaiset voivat tulla keskustelemaan päättäjien kanssa siitä, millaiseksi kuntalaiset haluavat tulevaisuuden Vimpeliä kehittää. Tervetuloa!

ELOKUU 2016

Vimpelin kunnan kotisivuja ollaan uudistamassa. Kotisivujen tekemisen yhteydessä tuli esille mahdollisuus liittää jo nykyisiin kotisivuihin kunnanjohtajan omat sivut. Tarkoitukseni on jatkossa kirjoittaa ajankohtaisista vimpeliläisiä ja Vimpelin kuntaa koskevista asioista kunnanjohtajan näkökulmasta.

Aloitin Vimpelin kunnassa 15.9.2014 hallinto- ja talousjohtajan viransijaisena ja 1.9.2015 siirryin kunnanjohtajan virkaan. Kuluneet kaksi vuotta Vimpelissä ovat olleet varsin vaiherikkaita. Niihin sisältyy Vimpelin kuntaan määrätty arviointimenettely, johon kunta oli joutunut vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätösten perusteella. Arviointimenettelyä seurasi erityinen kuntajakoselvitys.

Kriisikuntamenettely päättyi lopulta Valtioneuvoston päätökseen 26.5.2016, jossa hylättiin erityisen kuntajakoselvittäjän esitys kuntaliitoksesta. Perusteena kuntaliitosesityksen hylkäämiselle oli Vimpelin kunnan tekemät todelliset ja merkittävät talouden sopeuttamistoimenpiteet. Toimenpiteiden tuloksena vuoden 2015 tilikauden tulos oli n. 1,4 milj. euroa ylijäämäinen ja taseen kertynyt alijäämä supistui n. 2,2 milj. euroon.

Vimpelin kunnan itsenäisyys on nyt siis saatu säilytettyä, mutta tarkkailuluokalla olemme edelleen taloudenhoidon kannalta. Kulukuuri jatkuu, mutta lakisääteiset ja kunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeät toimet tulee pystyä tekemään ajallaan.

Kaikki Vimpelin kunnan uutiset eivät kuitenkaan koske säästämistä ja tiukkaa taloutta. Vimpelin kunnan perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta ja juhlavuoden pääjuhlaa vietettiin 14.5.2016 Saarikentällä. Juhlapuhujana juhlassa oli pääministeri Juha Sipilä. Juhlat ovat olleet siitä merkilliset juhlat, että niistä tullut palaute on ollut vain positiivista. Juhlavuosi jatkuu edelleen kyläkävelyjen ja kyläpyöräilyjen merkeissä, joissa tutustutaan ja perehdytään Vimpelin kylien historiaan ja tapahtumiin. Kyläkierrosten johtajina toimivat itse kyläläiset. Lisäksi tarjolla on muun muassa elokuvaesityksiä elokuussa muun muassa V.K. Aron kaitafilmi yms. Tietoja tapahtumista löytyy kunnan kotisivuilta ja facebook -sivuilta.

Kesä taittuessa syksyyn alkaa Vimpelin kunnan strategian laatiminen. Strategia on kulmakivi kunnan toiminnan suunnittelussa ja siinä millaista kuntaa me Vimpelistä haluamme tehdä. Strategia ohjaa tekemistä ja konkreettisesti se ohjaa talousarvion laadintaa eli mihin kohteisiin investoimme ja millaisia palveluja haluamme kunnassamme kehittää. Tähän strategian laatimiseen on tarkoitus ottaa mukaan myös kuntalaisia ja kunnassa toimivia järjestöjä sekä yrityselämän edustajia.

Merkittävä muutos kunnan palveluissa tapahtuu vuoden vaihteessa, kun kunnan oma tekninen lautakunta aloittaa toimintansa. Parhaillaan on haettavana Vimpelin kunnan teknisen johtajan virka, jonka hakuaika päättyy 25.8.2016. Toivon mukaan saamme joukkoomme toimeliaan ja oma-aloitteisen tekniikan asiantuntijan. Uuden viranhaltijan pitäisi aloittaa virassaan mahdollisimman pian.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toiminta päättyy 31.12.2016 ja kuntien välinen yhteistyö tapahtuu jatkossa erillisten sopimusten puitteissa. Vimpelin kunnan osalta perusturvan palvelut tuotetaan edelleen Paras -lainsäädännön perusteella yhteistyössä Alajärven kanssa. Samoin lukioyhteistyön vuoksi sivistystoimi on myös Alajärven kaupungin kanssa ostopalveluina. Sopimusluonnoksia ollaan parhaillaan laatimassa ja valmista pitäisi olla talousarvion laatimisprosessin alkuun mennessä.

Toivotan kaikille lukijoille hyviä loppukesän päiviä!