Kunta ja päätöksenteko

Toimielimet kokoontuvat pääsääntöisesti vuoden alussa hyväksymiensä kokoontumisaikataulujen mukaan. 

Alustavan toimintasuunnitelman mukaan Vimpelin kunnan

VALTUUSTON varsinaiset kokoukset pidetään kunnanvirastolla valtuustosalissa:
23.1., 20.3., 15.5., 19.6., 4.9., 2.10., 13.11. ja 18.12.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

KUNNANHALLITUKSEN varsinaiset kokoukset pidetään seuraavasti:
16.1., 30.1., 20.2., 13.3., 27.3., 10.4., 2.5., 22.5., 5.6., 26.6., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 30.10., 20.11., 27.11., 11.12.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Valtuuston ja kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä klo 12.00-15.00 kunnanvirastolla ja kunnan kotisivuilla www.vimpeli.fi.

1.6.2017 voimaan tulleiden kuntalain henkilötietojen julkisuuteen liittyvien säännösten vuoksi Vimpelin kunnan kotisivuilta on poistettu kuutta kuukautta vanhemmat pöytäkirjat. Julkisilta osin pöytäkirjat ovat edelleen luettavissa kunnanvirastolla. Kuntaan voi tulla lukemaan kotisivuilta poistettuja pöytäkirjoja, jolloin on hyvä ottaa yhteyttä ennakkoon, jotta pöytäkirjat voidaan hakea valmiiksi esille.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä ao. viranhaltijan virkahuoneessa päätöstä seuraavana arkipäivänä. Ei koske pöytäkirjan salassa pidettäviä asioita.

Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Puheenjohtaja lähettää kokouskutsun kirjallisena tarkastuslautakunnan jäsenille noin viikkoa ennen kokousta. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Kunnanviraston eri toimistot ovat avoinna asiakaspalvelua varten arkipäivinä ma – to klo 8.00-15.30, pe 8.00 – 15.00. Henkilöstön liukuvasta työajasta johtuen viranhaltijat ovat varmimmin tavattavissa klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Kunnanvirasto on suljettu vuonna 2017 seuraavasti:
- helatorstain jälkeen perjantaina 26.5.2017
- kesällä neljän viikon ajan 3.-28.7.2017
- Joulun ja Uuden Vuoden välipäivinä 27.12. – 31.12.2017