Kunta ja päätöksenteko

Toimielimet kokoontuvat pääsääntöisesti vuoden alussa hyväksymiensä kokoontumisaikataulujen mukaan. 

 

KUULUTUS

Alustavan toimintasuunnitelman mukaan Vimpelin kunnan
VALTUUSTON varsinaiset kokoukset pidetään kunnanvirastolla valtuustosalissa:  11.6., 3.9., 1.10., 12.11. ja 17.12.

KUNNANHALLITUKSEN varsinaiset kokoukset pidetään seuraavasti: 
4.6., 18.6., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 26.11. (varaus) ja 10.12.

Valtuuston ja kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä klo 12.00-15.00 kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä ao. viranhaltijan virkahuoneessa päätöstä seuraavana arkipäivänä. Ei koske pöytäkirjan salassa pidettäviä asioita.

Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Puheenjohtaja lähettää kokouskutsun kirjallisena tarkastuslautakunnan jäsenille noin viikkoa ennen kokousta. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Kunnanviraston eri toimistot ovat avoinna asiakaspalvelua varten arkipäivinä ma – to klo 8.00-15.30, pe 8.00 – 15.00. Henkilöstön liukuvasta työajasta johtuen viranhaltijat ovat varmimmin tavattavissa klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Kunnanvirasto on suljettu vuonna 2018 seuraavasti:

  • Heinäkuulla neljän viikon ajan 2.-27.7.2018
  • Itsenäisyyspäivän jälkeinen perjantai 7.12.2018
  • Joulun ja Uuden Vuoden välipäivät 27.12.2018 - 31.12.2018

Vimpelissä 25.5.2018

VIMPELIN KUNNANHALLITUS