Maatalous- ja lomatoimi

Alajärven kaupungin maaseututoimi hoitaa Vimpelin kunnan  maaseutu- ja lomahallinnon sekä maaseutuelinkeinojen kehittämistehtävät. Maaseututoimialan hallinnosta vastaa Alajärven kaupunki. Hallinto koskee myös maatalousyrittäjien lomituspalveluita lomituspalvelulain (1231/96) ja turkistuottajia lomituspalvelulain (1264/2009) sekä lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen mukaista toimintaa.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen tehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovellukseen EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksesta ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekisteriä.

Vimpelissä maatilojen määrä on 94 tilaa, joista kotieläintiloja on 23 kpl, josta maitotiloja on 14 kpl. Viljelyksessä oleva peltopinta-ala on 3 835  ha. Tärkeimmät peltoviljelykasvialat ovat monivuotiset kuivaheinä, - säilörehu-, laidun- ja tuorerehunurmet 1 300 ha, rehuohra 636 ha, kaura 805 ha, tärkkelysperuna 128 ha, kevätrypsi/-rapsi 84 ha, viherlannoitusnurmet 96 ha.  Suojavyöhyke-, luonnonhoitopelto- ja kesantonurmia on yhteensä 430 ha.

Tietoa maataloustukiasioista Ruokavirasto

Viljeliijän verkkoasiointipalvelu Vipu

Maaseudun kehittämispalveluiden tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä maatalouden, maaseudun pienyritystoiminnan ja elinvoimaisuuden että yrittäjien ammattitaidon parantamiseksi.

Yhteystiedot:
Jukka Kuoppala, maaseututoimenjohtaja, puh. 044 297 0278, sähköposti jukka.kuoppala(at)alajarvi.fi
Sirpa Haukilehto, vt. lomatoimenjohtaja, puh. 040 837 7345, sähköposti sirpa.haukilehto(at)alajarvi.fi

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

Lomatoimi