Hallintosihteerin virka

Vimpelin kunta hakee 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan toistaiseksi täytettävään virkasuhteeseen hallintosihteeriä.

Hallintosihteerin tehtävät muodostuvat pääosin kunnanhallituksen – ja kunnanvaltuuston sekä muiden kunnan toimielinten esityslistojen valmistelusta sekä päätöspöytäkirjojen koonnista ja päätösten toimeenpanosta huolehtimisesta. Hallintosihteerin vastuualueena on lisäksi hallinto-osaston yleiset toimistotehtävät.

Pätevyysvaatimuksena hallintosihteerin virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto. Aiempi työkokemus kunnallishallinnossa luetaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hallintomenettelyn ja kunnallisalan lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi tehtävässä onnistuminen vaatii monipuolista tietotekniikan osaamista ja kykyä omaksua uusia järjestelmiä.

Hakijalta edellytämme monipuolista toimistotyön osaamista, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Hakuprosessissa voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista arvioijaa. Noudatamme neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 29.5.2017 klo 16.00 mennessä sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta (työavain 139265).

Vimpelin kunta on savuton työpaikka.

Vimpelissä 8.5.2017

VIMPELIN KUNNANHALLITUS