TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

 

Äänestysalueet ja äänestyspaikat vaalipäivänä

Vaaleissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestysalueet ovat Vimpelin kunnassa seuraavat:

 

Äänestysalue                                  Äänestyspaikka

001 Kirkonkylä Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli

002 Sääksjärvi  Sääksjärven koulu, Pajatie 17, 62800 Vimpeli

 

Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00-20.00.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 17.-23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2018.

Ennakkoäänestyspaikkana on Vimpelin kunnanvirasto, osoite Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

 

Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:

Ensimmäinen vaali

17.-19.1.2018    (ke-pe)                klo   9.00-15.30

20.-21.1.2018    (la-su)                  klo 12.00-16.00

22.-23.1.2018    (ma-ti)                 klo   9.00-18.00

 

Mahdollinen toinen vaali

31.1.-2.2.2018   (ke-pe)                klo   9.00-15.30

3.-4.2.2018        (la-su)                  klo 12.00-16.00

5.-6.2.2018        (ma-ti)                 klo   9.00-18.00

 

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä valokuvalla varustettu, virallinen henkilöllisyyden osoittava asiakirja esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai poliisin antama henkilökortti, josta ilmenee äänestäjän henkilöllisyys ja henkilötunnus. Jos äänestäjällä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passikuvaa.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Mikäli henkilö voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Vimpelin kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaihin 16.1.2018 klo 16.00 mennessä.  Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16. Mikäli henkilö kuitenkin on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vimpeli tai puhelimitse numeroihin (06) 2412 6316 tai 040 7234 838. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

 

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana yhtenä päivänä seuraavissa paikoissa: Venla ja Väinö –koti, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen intervalliosasto, palvelukoti Windala, Hemilänrannan palvelutalo ja Puronmutkan ryhmäkoti/Toimintakeskus. Ennakkoäänestysajat sovitaan erikseen laitosten henkilökunnan kanssa.

 

Vimpelissä 30.11.2017

 

VIMPELIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA