Kuulutus luonnonsuojelualueet

Ympäristöministeriö on 27.3.2018 tekemällään päätöksellä DNRO YM3/5734/2015, YM8/5734/2017 antanut luvan seuraavien Vimpelin kunnassa olevien alueiden lunastamiseen valtiolle luonnonsuoelutarkoituksiin:

Savenottopaikka 934-403-878-9, 0,3 ha suuruinen määräala
Riitakangas 934-403-3-85, noin 9,8 ha suuruinen määräala

Kuulutus kokonaisuudessaan tässä