Kuulutus / maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus

Jallun Hiekka Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottoon. Maa-ainesoton käsittävässä luvassa arvioidaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Lupaa haetaan aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

Kuulutus

Asiakirjat ovat nähtävillä Vimpelin kunnan hallinto-osastolla 14.6.29.6. ja Vimpelin kirjastossa 2.7-16.7. välisen ajan