Kuulutus

Asia                                       
Jallun Hiekka Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottoon. Maa-ainestenoton käsittävässä luvassa arvioidaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Lupaa haetaan aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. (MAL 21 §)

 

Asia on kuulutettu 14.6 -16.7.2018 välisenä aikana. Hakija on toimittanut täydennyksen 16.11.2018, jonka vuoksi asia kuulutetaan uudelleen.

 

Hakija                                     Jallun Hiekka Oy, Etukuja 2, 62800 Vimpeli 

 

Toiminta                                
Toiminta on kallio- ja kiviaineksen ottoa ja murskausta. Arvioitu vuosituotanto on 50 000 m3/a ja maa-ainesten kokonaisottomäärä on 500 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

Toiminnan sijainti:                   Tila Väinönkallio, Neerpakan kallio alue Vimpeli

 

Asiakirjojen nähtävilläolo      
Maa-ainesten ottamisen lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 29.11.2018 – 4.1.2019 Vimpelin kunnan virastolla ja kunnan kiinniolo aikana siten, kuin kunta on siitä erikseen ilmoittanut. Kunnanviraston osoite on Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

 

Muistutukset ja mielipiteet     
Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 4.1.2019 klo 15.00 mennessä Vimpelin kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

 

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 044-2970 364 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi