Kysely viemärilinjan rakentamisesta / Viitaniemi

Kysely mahdollisen viemärilinjan rakentamisesta  ja liittyjien määrästä Viitaniemi, Vimpeli

Viitaniemen kyläläiset ovat 1.8.2018 lähestyneet Vimpelin kuntaa viemäröintihankkeen osalta. Vimpelin kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 28.8.2018 § 57 selvittää Vimpelin Viitaniemen asukkaiden ja maanomistajien halukkuutta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan jätevesiviemäriverkkoon. Kysely on postitettu viikolla 2 Viitaniemen alueen kiinteistön omistajille. Tällä kyselyllä toivomme Viitaniemen alueen kiinteistönomistajien ilmoittavan ovatko he kiinnostuneita liittymään viemäriin, jos kunta päättää sellaisen alueelle rakentaa. Liittymishalukkuuden sekä rakennus- ja käyttökustannusten selvittyä tekee tekninen lautakunta päätöksen joko viemärin rakentamisesta tai sen rakentamatta jättämisestä. Päätöksestä informoidaan myöhemmin maanomistajia. Toivomme Viitaniemen kyläläisten vastaavan joko kotiin tulleella kyselyllä tai sähköisesti (sama lomake löytyy alta) oheisella lomakkeella 15.2.2018 mennessä. Vastaus toimitetaan osoitteeseen Vimpelin kunnantoimisto, Tekninen toimi, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli tai sähköisesti vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi.

Ilmoitus lomake pdf -muodossa

Ilmoitus lomake doc -muodossa