Ähtävänjoen, Kruunupyynjoen ja Purmonjoen

kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma, kuulutus