Maa-ainesten ottamisen lupahakemus, Kaappikallio R:nro 2:653

Maa-ainesten ottamisen lupahakemus, kuulutus