Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.

 

Äänestysalueet ja äänestyspaikat vaalipäivänä

Vaaleissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestysalueet ovat Vimpelin kunnassa seuraavat:

 

Äänestysalue                      Äänestyspaikka

001 Kirkonkylä                   Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli

002 Sääksjärvi                    Sääksjärven koulu, Pajatie 17, 62800 Vimpeli

 

Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00-20.00.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019.

Ennakkoäänestyspaikkana on Vimpelin kunnanvirasto, osoite Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

 

Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:

3.-5.4.2019    (ke-pe)          klo   9.00-15.30

6.-7.4.2019    (la-su)            klo 12.00-16.00

8.-9.4.2019    (ma-ti)           klo   9.00-18.00

 

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla, kuvallisella Kela-kortilla tai kuvallisella mobiiliajokortilla. Jos äänestäjällä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passikuvaa.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. . Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Vimpelin kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaihin 2.4.2019 klo 16.00 mennessä. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vimpeli tai puhelimitse numeroihin (06) 2412 6316 tai 040 7234 838. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

 

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana yhtenä päivänä seuraavissa paikoissa: Venla ja Väinö –koti, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen intervalliosasto (ent. Järviseudun sairaalan tiloissa), palvelukoti Windala, Hemilänrannan palvelutalo ja Puronmutkan ryhmäkoti/Toimintakeskus. Ennakkoäänestysajat sovitaan erikseen laitosten henkilökunnan kanssa.

 

Kirjeäänestys

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille (https://vaalit.fi/kirjeaanestys), ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

 

Vimpelissä 15.3.2019

 

VIMPELIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA