Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus kahdella osa-alueella:

Kantatien 68 yleisen tien alue ja osakortteli 8

Kantatien 68 yleisen tien alue ja korttelit 52-54

 

Kaavaehdotus ym. asiakirjat aukeavat oheisista linkeistä:

ehdotus osakortteli 8

selostus osakortteli 8

osallistumis ja arviointisuunnitelma

seurantalomake

meluselvitys

 

ehdotus korttelit 52-54

selostus korttelit 52-54

osallistumis ja arviointisuunnitelma

seurantalomake

 

Kaavaehdotukset pidetään nähtävillä (MRL 65 §, MRA 27 §) Vimpelin kunnanvirastossa 17.4.-20.5.2019 osoitteessa Patruunantie 15, 62800 VIMPELI sekä Vimpelin kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.vimpeli.fi.

 

Tavoitteena on muuttaa ja laajentaa asemakaavaa siten, että alueelle voidaan toteuttaa samanaikaisesti laadittavan tiesuunnitelman (Kantatien 68 parantaminen välillä mt 7421 – mt 750) mukaisesti uudet liikennejärjestelyt.

 

Muistutukset kaavaehdotuksista tulee toimittaa 20.5.2019 mennessä Vimpelin kunnan kirjaamoon: vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai osoitteeseen: Vimpelin kunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

 

Vimpelissä 17.4.2019

 

VIMPELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA