Julkipanoilmoitus

Asia:            

Vimpelin kunnan tekninen lautakunta on antanut 10.4.2019 olleessa kokouksessaan maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain yhteiskäsittelyn mukaisen päätöksen.

 

Lupapäätökset annetaan 18.4.2019, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

 

 

Hakija:          Jallun Hiekka Oy, Etukuja 2, 62800 Vimpeli 

Ottoalue:      Kaappikallio, Vimpeli 

 

Luvan mukainen toiminta                    

Toiminta on kallion ottoa ja murskausta. Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteiskäsittelylupa, kokonaisottomäärä on 50 000 m3, ottamisaika 10 vuotta. 

 

Päätösasiakirjat:

Lupapäätökset ovat asiakirjoineen nähtävillä 17.4.2019 – 20.5.2019 Vimpelin kunnan ilmoitustaulun hoitajalla osoitteessa Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

 

Muutoksenhaku:

Muutosta voi hakea 18.4. – 20.5.2019 valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on osoitettava Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, PL 204, 65101 Vaasa. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät valitusosoituksesta.