Metsähallituksen kuulutus 6.5.2019

Lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla.

Lupa kokonaisuudessaan aukeaa tästä linkistä

Luvan haltijat:
Yhteyshenkilö on Timo Laine, Metsähallitus Luontopalvelut. Lupa kattaa Laineen lisäksi 27 hakemuksen liitteessä mainittua rengastajaa. Heillä jokaisella on Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon myöntämä yksilöity rengastuslupa.

Päätös:
Lupa myönnetään hakemuksen mukaisena.

Hakemus: 30.4.2019

Käsittelijä:
Metsähallitus, Luontopalvelut