Tiedote Aapiskujan koulun esioppilaille ja huoltajille sekä henkilökunnalle

Sisäilmatyöryhmä päätti 8.4.2019, että ennen lukuvuoden 2019-2020 koulutyön aloittamista Rantakylän koulun kiinteistössä tehdään kuntokartoitus. Lisäksi tiloihin asennetaan puhdistimet sisäilman laadun varmistamiseksi.

Vimpelin kunnan sisäilmatyöryhmä on 20.5.2019 käsitellyt Rantakylän koulun rakennuksen kuntotutkimuksen tuloksia. Rakennuksesta otetuista yhdeksästä rakennenäytteestä on kahdeksassa joko epäily tai selvä näyttö mikrobivauriosta.

Referoiden Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:n rakennusterveysasiantuntijan selvitystä sekä terveystarkastajan näkemystä, Rantakylän koulu ei nykyisessä kunnossa sovellu opetuskäyttöön. Koulun kunto tulee saattaa sellaiseksi, että opetuksen järjestäminen on sekä oppilaille että henkilökunnalle turvallista terveydelliset seikat huomioiden.

Lukuvuoden 2019-2020 esiopetus aloitetaan Aapiskujan koululla maanantaina 12.8.2019. Mikäli Rantakylän kiinteistö päätetään korjata ja sen kunto on todettu terveelliseksi, voidaan esiopetus siirtää takaisin Rantakylän kiinteistöön.

Vimpelissä 20.5.2019

Esa Kaunisto                                                            Sami Gustafsson
sivistystoimenjohtaja                                            kunnanjohtaja

Lisätietoja antaa:
Esa Kaunisto
p. 044 2970 228