Kuulutus / Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 17.5.2019 seuraavan päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisessa lupa-asiassa.

Asia: Ähtävän-, Kruunupyyn- ja Purmonjoen yhteistarkkailuohjelma 2019-eteenpäin hyväksyminen

Kuulutus kokonaisuudessaan aukeaa tästä