Tiedote Metsätarhan päiväkodin huoltajille ja henkilöstölle sekä Vimpelin yhteiskoulun ja lukion henkilöstölle

Vimpelin kunnan sisäilmatyöryhmä käsitteli kokouksissaan 25.6.2019 ja 28.6.2019 Metsätarhan päiväkodin kuntokartoituksen tuloksia. Tutkimustulosten, rakennusterveysasiantuntijan selvityksen sekä terveystarkastajan näkemyksen perusteella todettiin, ettei Metsätarhan päiväkoti nykyisessä kunnossaan sovellu päiväkotikäyttöön. Sisäilmatyöryhmä päätti, että toiminta jatkuu Metsätarhassa 30.9.2019 asti, jonka jälkeen toiminta siirtyy Toimelan avopalvelukeskuksesta järjestettäviin väistötiloihin. Siirtymäajaksi Metsätarhan päiväkodin kriittiset osat poistettiin käytöstä ja tiloihin asennettiin puhdistimet sisäilman laadun varmistamiseksi.

Metsätarhan päiväkodin kiinteistön korjaustarpeen laajuuden selvittämiseksi tiloihin tilattiin lisätutkimuksia, joiden tulokset saatiin Vimpelin kunnan sisäilmatyöryhmän käsiteltäväksi 15.8.2019. Valitettavasti lisätutkimusten tulokset osoittivat, ettei kiinteistön sisäilman turvallisuutta voida nykyisillä järjestelyillä taata. Tutkimustulosten perusteella terveystarkastajan linjasi, että toiminta tulee siirtää toisiin tiloihin mahdollisimman nopeasti.

Lasten ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi Vimpelin kunnan edustajat ja sivistystoimen viranhaltijat ovat 16.8.2019 päättäneet, että Metsätarhan päiväkodin toiminta siirtyy Vimpelin yhteiskoulun ja lukion tiloihin maanantaina 19.8.2019. Varhaiskasvatuksen toiminta keskitetään yhteiskoulun peilisaliin ja sen läheisiin luokkatiloihin. Tilat järjestellään siten, että niissä voidaan toimia turvallisesti Toimelan väistötilojen valmistumiseen saakka. Metsätarhan päiväkodin lasten huoltajille lähetetään erillinen tiedote tarkemmista käytännön järjestelyistä.

Toistuvat muutokset ja tilojen vaihtuvuus tuottavat ymmärrettävästi perheille harmia ja huolta. Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin sivistystoimen työntekijät tekevät kuitenkin yhdessä parhaansa, että siirtymäajan järjestelyt saadaan mahdollisimman sujuviksi.

Vimpelissä 16.8.2019

Esa Kaunisto                                     Sami Gustafsson         
sivistystoimenjohtaja                        kunnanjohtaja

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho (0400-178604)