Hietakorven, Kotakankaan ja Kuivaskankaan metsäteiden maksuunpanoluettelot

KUULUTUS 

Hietakorven, Kotakankaan ja Kuivaskankaan metsäteiden maksuunpanoluettelot vuosille 2019 - 2022 on nähtävillä Vimpelin kunnanvirastolla hallinto-osastolla 30.8.-30.9.2019 välisen ajan osoitteessa Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

Vimpeli 29.8.2019 

OTSO Metsäpalvelut Oy