Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19/0291/1

Asia: Kunnallisvalitus

Vaasan hallinto-oikeus on 20.8.2019 päätösnumero 19/0291/1 antanut päätöksensä valituksesta.

Muutoksenhakija: Ensio Uusitupa, Vimpeli

Päätös johon on haettu muutosta: Vimpelin kunnanhallituksen päätös 12.6.2017 § 46

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen

Päätökset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä Vimpelin kunnanviraston hallinto-osastolla ajalla 22.8. – 23.9.2019

Vimpelissä 22.8.2019

VIMPELIN KUNNANHALLITUS