Julkipanoilmoitus

Asia: 
Vimpelin tekninen lautakunta on 9.10.2019 kokouksessaan käsitellyt ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen. 
Lupapäätös annetaan 16.10.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Hakija: Tommi Harju, Lakaniementie, Vimpeli

Toiminnan sijainti: Myllyranta 934-404-13-207

Toiminta: Eläinsuojan ilmoitusmenettely

Päätösasiakirjat:           
Lupapäätös on asiakirjoineen nähtävillä Vimpelin kunnan teknisessä toimistossa ajalla 15.10.2019 – 15.11.2019 osoitteessa
Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

Muutoksenhaku:           
Muutosta päätökseen voi hakea 16.10.2019 – 15.11.2019 valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteeseen PL 204, 65101 Vaasa. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät valitusosoituksesta.