Kokoukset

Alustavan toimintasuunnitelman mukaan Vimpelin kunnan vuoden 2020

VALTUUSTON varsinaiset kokoukset pidetään kunnanvirastolla valtuustosalissa: 3.2., 2.3., 6.4., 4.5. ja 15.6. Syksyn kokoukset päätetään myöhemmin.

KUNNANHALLITUKSEN varsinaiset kokoukset pidetään seuraavasti: 20.1., 17.2., 9.3., 23.3., 30.3., 14.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6. ja 22.6. Loppuvuoden kokoukset päätetään myöhemmin.

Valtuuston ja kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007, EU:n tietosuoja direktiivi 680/2016, EU:n tietosuoja-asetus 679/2016, Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004).

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä ao. viranhaltijan virkahuoneessa päätöstä seuraavana arkipäivänä sekä hankintoja ja valintoja koskevissa asioissa kunnan kotisivuilla kohdassa Kunta ja päätöksenteko - Viranhaltijapäätökset. Ei koske pöytäkirjan salassa pidettäviä asioita.

Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Puheenjohtaja lähettää kokouskutsun kirjallisena tarkastuslautakunnan jäsenille noin viikkoa ennen kokousta. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa joka kuukauden 2. tai 4. keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnantoimistolla ja kunnan kotisivuilla kokouksen jälkeisenä neljäntenä arkipäivänä. Julkipanopäivä on kokouksesta viidentenä arkipäivänä ja antopäivä tästä seuraavana.

Vapaa-aikalautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa torstaisin. Tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnantoimistolla ja kunnan kotisivuilla kokouksen jälkeisenä neljäntenä arkipäivänä. Julkipanopäivä on kokouksesta viidentenä arkipäivänä ja antopäivä tästä seuraavana.

Kunnanviraston eri toimistot ovat avoinna asiakaspalvelua varten arkipäivinä ma – to klo 8.00-15.30, pe 8.00 – 15.00. Henkilöstön liukuvasta työajasta johtuen viranhaltijat ovat varmimmin tavattavissa klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Vimpelissä 25.2.2020 (päivitetty)

VIMPELIN KUNNANHALLITUS