Järviseudun kalatalousalueen vuosikokouksen pöytäkirja nähtävilläolo

Pöytäkirja on nähtävillä 16.3.-24.4.2020 kalatalousalueen puheenjohtaja Mikael Luomalla sekä kalatalousalueen nettisivuilla osoitteessa www.jarviseudunkalatalousalue.fi

Kuulutus