Päätös 23.03.2020 dnro LSSAVI/5039/2020 tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.

TIEDOKSI / Päätös kokonaisuudessaan aukeaa tästä linkistä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettavaksi. Määräys on voimassa 13.4.2020 klo 24:00 saakka.

 Edellä mainittujen tiloja voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää kaikille esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetuille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille järjestettävään opetukseen.

Tämä päätös korvaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 antaman tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen LSSAVI/4735/2020.

 Lisätietoja antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield  puh. 0295 018 450 (vaihde).