Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta

Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija: Vimpelin kunta

Dnro: LSSAVI/5131/2020

Asia: Saarikentän sillan pysyttäminen Savonjoen ylitse sekä valmistelulupa, Vimpeli

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi jul-kisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 16.4. – 25.5.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.