Tiedonanto päätöksestä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja   ympäristökeskuksen rannikonkalatalouspalvelut antaa 9.4.2020 päätöksenkalastuslain 57 § mukaisesta asiasta.

Hakija: Patanan tekoaltaan kalastuksenhoitoyhdistys

Asia: Kuhan alamitan nostaminen 42 senttimetristä 50 senttimetriin Patanan tekojärvessä.

Päätös on sen ajan kun päätökseen voi hakea muutosta nähtävänä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla. Päätös kokonaisuudessaan aukeaa tästä linkistä