Ruoppaus ja rannan täyttö sekä laiturin rakentaminen Lappajärven Hietojanlahdella, Vimpeli

ILMOITUS
Vesilain mukainen päätös

Hakija: Vimpelin kunta  Dnro LSSAVI/13409/2019Päätösnro 119/2020

Asia: Ruoppaus ja rannan täyttö sekä laiturin rakentaminen Lappajärven Hietojanlahdella, Vimpeli

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 12.5. – 18.6.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.