Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Vapo Oy
Dnro:   LSSAVI/13651/2019

Asia: Korpisalonnevan turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Vimpeli

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivulla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.6. - 20.7.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.