Kylien kehittämisraha-hakemukset on käsitelty 20.7.2020

Kehittämisrahaa oli jaossa n 24 000 euroa. Rahoituksen sai 9 erillistä hanketta. Hakemuksia oli 11 kappaletta. Näistä yksi hanke siirrettiin ensi vuodelle ja toinen valmisteluun liikunta puolelle. Kunta jakoi kylien kehittämiseen 23 280 euroa. Kaikki hakemukset pois lukien edellä mainitut kaksi on hyväksytty summiltaan täysimääräisinä.

Kyläseurat voivat aloittaa hankkeet halutessaan välittömästi. Kunta maksaa kyläseuran tilille kuitteja vastaan (maksimissaan myönnetty, tässä tapauksessa haettu määrä). Maksut toimeenpannaan elokuun viikosta 32 alkaen. Laskut tulee toimittaa Sirpa Takalalle (sirpa.takala@vimpeli.fi / 040 723 4838)

Kunta on tänä vuonna tukenut kylien kehittämisrahalla jo ”mutteri tanssilava”-projektia. Tänä vuonna tulee siis olemaan 10 eri kehittämishanketta käynnissä ympäri Vimpeliä. Yksikään näistä hankkeista ei tulisi toteutumaan ilman kuntalaisia, talkoovoimaa ja yhdistyksiä. Vimpelin kunta kiittää lämpimästi jokaista hankkeisiin osallistunutta.