Kuulutus / Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

KUULUTUS / Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 62 §:n nojalla

kaivospiirejä koskevan kuulemisasiakirjan

Yhtiö: Nordkalk Oy Ab

Kaivospiirit ja KaivNrot: Ryytimaa ja Vesterbacka, 1962 ja 4029

Alueiden sijainti: Vimpeli

Kuvaus kuulemisasiakirjasta
Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavien tarpeellisten määräysten tarkistaminen

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset kuulemisasiakirjasta voi lähettää 7.12.2020 mennessä KaivNro 1962 ja 4029 mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66, 00521 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi 

Kuulutuksen nähtävilläolo
Kuulutusasiakirjat ovat nähtävänä 7.12.2020 saakka Vimpelin kunnan ilmoitustaululla (Patruunantie 15, Vimpeli) ja Tukesin Helsingin toimipaikassa (Opastinsilta 12 B, Helsinki). Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua myös osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-jakuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kai…

Kuulemisasiakirjat

Lisätietoja: Maria Kivi, puh. 029 5052 132