Ilmoitus kuulutuksesta / Aluehallintovirasto

Hakija:   Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Dnro:    LSSAVI/5070/2019
Asia:     Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Ruissaarennevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi, Vimpeli

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun asian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävillä 9.11. – 16.12.2020 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ympäristönsuojelulain mukainen aloite