Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin kokous 14.6.2021

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on pysynyt perustasolla. Viimeisen viikon aikana todettiin yhdeksän (9) uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on 875.

Kaikki viimeaikaiset tartunnat ovat tulleet pääosin ulkomailta ja näistä on aiheutunut jonkin verran jatkotartuntoja. Viime viikolta ei ole epäselviä tartuntaketjuja. Karanteeniin asetettiin noin 20 henkilöä.

Intian Delta koronavirusvarianttia on löytynyt yhteen tartuntaketjuun liittyen myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta.

Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 19 tartuntaa (ilmaantuvuus 9,8/100 000 asukasta).

Sairaalahoidossa on 1-3 koronaviruspotilasta.

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä kaikkiaan 116 060 kpl. Viime viikolla analysoitiin 1880 koronatestiä.  Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä oli 0,5 %.

Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ei ole ole voimassa olevaa Aluehallintoviraston määräystä kokoontumisrajoituksista.

Koronarokotukset edistyvät kohtuullisen nopeasti. Maakuntamme iäkkäällä väestöllä on jo varsin hyvä kahden rokotteen rokotuskattavuus.

Kesätapahtumia järjestetään varsin aktiivisesti. Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa ko. kunnan tartuntatautiviranomaisiin terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona.  

Seuraava alueellisen työryhmän Nyrkin kokous 28.6.2021 klo 12.30.

Nyrkin suositukset

1. Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suositellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

2. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvavälejä, pystytään noudattamaan.

Lapset ja nuoret: Voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

3. Lasten ja nuorten leiritoiminta

Paikallisiin terveysviranomaisiin tulee olla yhteydessä leiritoiminnan terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.

Leirille voi osallistua vain oireettomana.

Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa pienryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa.

4. Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

5. Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):

  • Joukkoliikenteessä.
  • oronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella

  • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

  • Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä

  • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

  • Kasvomaskia on hyvä käyttää lisäksi aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, tai sisätiloissa silloin kun paikalla on runsaasti ihmisiä

6. Terveysturvalliset kesätapahtumat

Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa kunnan tartuntatautiviranomaisiin terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi.

Tapahtumia suunnitellessa tulee huomioida kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilaisuuksien sekä tilojen käytön edellytyksistä.

Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.

Kunnilla on velvollisuus ja myös valtuudet valvoa tapahtumien terveysturvallisuutta perustasonkin alueella tartuntatautilain väliaikaisten 58 c ja 59 a pykälien mukaisesti

7. Muut Nyrkin suositukset:

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista. Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kohdepaikkakunnan voimassa olevia ohjeistuksia.

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

Korona Nyrkin kokouksen osallistujat 14.6.2021
Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja
Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP
Tiina Perä, johtavaylilääkäri, Seinäjoki
Miia Kaartinen, aluehallintoylilääkäri, AVI
Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, THL
Piia Kujala, kuntayhtymän johtaja, Kaksineuvoinen
Mika Soininen, ylijohtaja, ELY
Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapua
Hanna Hyvärinen, vs. tiedottaja, EPSHP, kokouksen sihteeri