Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin kokous 29.3.2021

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki merkitsi tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 26.3.2021 antaman päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamisesta enintään kahteenkymmeneen (20) henkilöön 1.4. – 30.4.2021 väliseksi ajaksi. Aluehallintovirasto edellyttää, että niissäkin turvallisuus voidaan varmistaa ohjeita noudattaen.

Nyrkki suosittelee noudattamaan samaa 20 henkilön enimmäismäärää uskonnollisissa tilaisuuksissa, mutta yksityistilaisuuksiin Nyrkki suosittelee kymmenen (10) henkilön enimmäismäärää. Suositus on voimassa 30.4.2021 saakka.

Nyrkki muutti harrastustoimintaa koskevaa suositustaan. Uuden suosituksen mukaisesti alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Harrastustoimintaan voi osallistua samanaikaisesti enintään 20 henkilöä.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan peruskouluissa yli 12-vuotiaille kuntakohtaisen harkinnan mukaisesti. Kasvomaskien käyttö voi vähentää altistumistilanteessa karanteeniin asetettujen määrää.

Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 38 uutta tartuntaa (ilmaantuvuus 19,7/100 000 asukasta). Koronavirustartuntojen kokonaismäärä sairaanhoitopiirissä on 717. Viime viikolla tuli neljä joukkoaltistumistilannetta, jonka vuoksi karanteeniin asetettu noin 150 henkilöä.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on todettu yhteensä 117, joista 96 on UK-variatteja ja 17 Etelä-Afrikan varianttia ja yksi Suomi-variantti. Koronatestauksen viive pyynnöstä tulokseen on keskimäärin 12,2 tuntia.

Nyrkki muistuttaa ennen pääsiäistä, että muusta kuin välttämättömästä syystä tapahtuvasta matkustamisesta suositellaan pidättäytymään. Nyrkki kokoontuu seuraavan kerran 12.4.2021.

Aluehallintoviraston määräykset
2.3.-31.3.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

1.4-30.4. 2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Alueellisen yhteistyöryhmän Nyrkin linjaukset

Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa noudatetaan voimassaolevaa AVI:n kokoontumisrajoitusta. Rajoitukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia.

Nyrkin suositukset yksityistilaisuuksiin 30.4.2021 saakka

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä (vähintään 2 m) voidaan noudattaa. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, onko tapaamiset tarpeellisia.

Nyrkin suositukset uskonnollisiin tilauksiin 30.4.2021 saakka

Yli 20 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

Harrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita

Aikuisten (18 vuotta täyttäneiden) joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 30.4.2021 asti.

Alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille. Joukkue- ja kontaktilajien lajiluettelo on määritelty Olympiakomitean ja lajien kanssa.

Uimahalleissa voidaan järjestää rajoitetusti seuraavaa toimintaa: koulujen uimaopetus (oman luokan kesken), uinti osana lääkinnällistä kuntoutusta.

Muut suositukset 30.4.2021 saakka

Harrastustoimintaan voi osallistua samanaikaisesti enintään 20 henkilöä.

Kirjastojen suositellaan tarjoavan vain lainaustoimintaa.

Oleskelua kauppakeskusten yleisissä tiloissa suositellaan välttämään.

Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetus suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi.

Muu ryhmissä tapahtuva aikuisten harrastustoiminta suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etätoiminnaksi.

Muusta kuin välttämättömästä syystä matkustamista suositellaan pidättäytymään.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja vakavasti sairailta. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.

Sosiaalihuollon yksiköissä mukaan lukien kehitysvammahuollossa pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille. Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituksia, ja vierailijoille suositellaan vahvasti suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä.

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):

Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella

Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

Lisäksi Nyrkki suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraavissa tilanteissa

Toisen asteen oppilaitoksissa

Peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat) kuntakohtaisen harkinnan mukaisesti. Kasvomaskien käyttö voi vähentää altistumistilanteessa karanteeniin asetettujen määrää.

Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa

Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet

Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat

Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet

Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana

Museot, kirjastot, galleriat

Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen on keskeistä.

Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot

Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet

Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat

Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit ja festarit

Etätyö

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

 

 

Korona Nyrkin kokouksen osallistujat 29.3.2021

Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja

Matti Rekiaro, ylilääkäri, EPSHP

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP

Kirsi Juvila, johtajaylilääkäri, EPSHP

Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, THL

Ulla Harjunmaa, asiantuntijahammaslääkäri, THL

Piia Kujala, kuntayhtymän johtaja, Kaksineuvoinen

Kirsti Kähärä, johtava ylilääkäri, LLKY

Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapua

Jari Jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki

Miia Kaartinen, aluehallintoylilääkäri, AVI

Tiina Perä, johtavaylilääkäri, Seinäjoki

Anita Huhtamäki, tiedottaja, EPSHP

Hanna Hyvärinen, hallintosihteeri, EPSHP, kokouksen sihteeri