Julkinen kuulutus / Vaasan hallinto-oikeus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Diaarinumerot 00246/19/5404 ja 00310/19/5404

Kuulutuksen julkaisupäivä: Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 17.12.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä:
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 24.12.2020 (7 pv).

Asia: Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17.12.2020 nro 20/0094/1, valitus ympäristölupa-asiassa / Maa-ainesluvan myöntäminen maa-ainesten ottamiseen tilalla Väinönkallio, Vimpeli.

Luvan hakija: Jallun Hiekka Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito:
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 17.12.2020 – 25.1.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/halli…

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika:
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 25.1.2021.