Yleisötilaisuus Teams-neuvotteluna 12.1.2021 klo 16.00-18.00 koskien Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaihe

 

Evijärven, Vetelin ja Vimpelin kunnan asukkaille suunnattu yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään koronatilanteen vuoksi vain sähköisesti tiistaina 12.1.2021 klo 16.00-18.00.

Tervetuloa osallistumaan yleisötilaisuuteen!

Yleisötilaisuus järjestetään Teams-neuvotteluna. Ohjeet miten liittyä neuvotteluun on lisätty nähtävänä olevaan kaava-aineistoon.

Linkki yleisötilaisuutta koskien alla

Microsoft Teams meeting

 

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting (TIETOKONEELLA)

 

Join with a video conferencing device

teams@meet.ramboll.com

Video Conference ID: 125 906 418 1

Alternate VTC dialing instructions

 

Or call in (audio only)

+358 9 85626321,,862433046#   Finland, Helsinki  (PUHELIMELLA)

Phone Conference ID: 862 433 046#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options