Vimpelin kunnan yleisavustus ja vapaa-aikatoimen yleis- ja kohdeavustukset 2021

Vimpelin kunnan yleishallinnon yleisavustus 2021, hakuaika 1.-28.2.2021

Avustushakemuslomake

Vapaa-aikatoimi, liikunta-ja nuorisopalveluiden yleis-ja kohdeavustushakemus sekä kulttuuripalveluiden kohdeavustushakemus 2021, hakuaika 1.-28.2.2021

Avustushakemuslomake 

Powert Point esitys yhdistysillasta 28.1.2021, jossa tarkemmin kunnan myöntämistä avustuksista