YVA-kuulutus

Suomen Hyötytuuli Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

 

Hankealue sijaitsee Perhon kunnassa noin 3 kilometriä kunnan keskustasta pohjoiseen. Alueesta suuri osa on metsätalousmaita, mutta alueelle sijoittuu myös turvetuotantoalueita ja peltoalueita. Alueen pinta-ala on noin 3300 hehtaaria. Puiston ulkoinen sähkönsiirto sijoittuu Perhon, Alajärven ja Vimpelin alueille.

 

Arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on nähtävillä 6.5. – 17.6.2021 Perhon ja Vimpelin kuntien ja Alajärven kaupungin verkkosivuilla osoitteissa www.perho.com, www.vimpeli.fi ja www.alajarvi.fi Arviointiohjelma ja kuulutus toimitetaan nähtäville Perhon kunnankirjastoon (Koulutie 4, 69950 Perho), Vimpelin kuntaan (Patruunantie 15, 62800 Vimpeli) ja Alajärven kaupunginvirastolle (Alvar Aallontie 1, 62900 Alajärvi). Arviointiohjelma ja kuulutus julkaistaan myös 6.5.2021 alkaen verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimaYVA.

 

MIELIPITEET JA LAUSUNNOT Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 17.6.2021 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1007/2021

Kuulutus kokonaisuudessaan aukeaa oheisesta linkistä: YVA-kuulutus