Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / Vimpelin Lämpö Oy

Kuulutuksen julkaisupäivä       15.6.2021

Päätöksen tiedoksi saantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 22.6.2021

Antopäivä                         
16.6.2021

Hakija                               
Vimpelin Lämpö Oy, Patruunantie 7, 62800 Vimpeli

Asia                                   
Ympäristölupapäätös puujätteen varastointi ja murskaus sekä tuhkan varastointi ja läjitys

Päätöksen pääasiallinen sisältö   
Alueella varastoidaan ja murskataan kierrätyspuuta vuosittain 250 tonnia sekä lämpölaitoksen tuhkaa noin 70 tonnia / vuosi.

Hakija                               
Vimpelin kunta ja maanomistaja 934-404-12-538 sekä 934-404-12-576

Asia                                   
Luonnonmuistomerkin perustaminen

Päätöksen pääasiallinen sisältö       
298 m2 suuruisen luonnonmuistomerkkialueen perustaminen edellä mainituille tiloille.

Päätösasiakirjat              
Lupapäätös on asiakirjoineen nähtävillä 15.6.2021 – 22.7.2021 Vimpelin kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku              
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät valitusosoituksesta.

Ympäristölupahakemus
Terveystarkastajan lausunto
Teknisen lautakunnan päätös