TIEDOTE AAPISKUJAN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE SEKÄ HENKILÖKUNNALLE

Aapiskujan kouluun tehtiin keväällä 2021 Vimpelin kunnan tilaama rakennuksen kosteus – ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Polygon Finland Oy:n toimesta. Tutkimuksen tulokset ja toimienpidesuunnitelma on esitelty sekä Vimpelin kunnan sisäilmatyöryhmälle, että kunnanvaltuutetuille 1.6.2021. Koulua ei ole asetettu käyttökieltoon ja koulun käyttöä voidaan jatkaa poikkeusjärjestelyin.

Lukuvuoden 2021-2022 aloittamista varten koulun tiloissa on kesän aikana tehty seuraavat toimenpiteet:

  • Kaikki käytössä olevat tilat on ylipaineistettu terveystarkastajan ohjeen mukaisesti. Ylipaineistus ehkäisee epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteista sisäilmaan.
  • Suljetut tilat (alakerran eskaritilat ja liikuntasalin alla oleva käytävä) on huputettu ja alipaineistettu. Paineistusta seurataan reaaliajassa koko ajan Polygon Oy:n toimesta. Lisäksi käytössä olevissa tiloissa on ilmanpuhdistajat.
  • Mahdollisista muista toimenpiteistä tiedotetaan välittömästi.

Esiopetus aloitetaan liikuntasalissa ja kaikki muut luokkatilat ovat käytössä normaalisti.

Koulun kuntoa seurataan edelleen suunnitelmallisesti, jotta voidaan varmistaa se, että esi- ja perusopetuksen järjestäminen on sekä oppilaille että henkilökunnalle turvallista terveydelliset seikat huomioiden.

 

Vimpelissä 3.8.2021

Esa Kaunisto                                                        Riikka Jaatinen                             Juha Kinnunen
sivistystoimenjohtaja                                            rehtori                                            kunnanmestari

 

Lisätietoja antaa:
Esa Kaunisto, p. 044 2970 228