Vimpelin Sääksjärven rantaosayleiskaava

Vimpelin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.10.2021 § 109 hyväksynyt Vimpelin Sääksjärven rantaosayleiskaavan.

Kaava-asiakirjat:

Sääksjärven rantaosayleiskaava kartta

Kaavamääräykset

Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä kunnan internet-sivuilla www.vimpeli.fi kohdassa Uutiset
sekä kunnanvirastolla.

Hyväksymispäätös on saatavissa Vimpelin kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta www.vimpeli.fi kohdasta Kunta ja päätöksenteko – Esityslistat ja pöytäkirjat.

Muutosta päätökseen voidaan hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Yksityiskohtainen valitusoikeus on päätöksen liitteenä.

Vimpelissä 8.10.2021

VIMPELIN KUNNANHALLITUS