Tartuntalain mukaisia päätöksiä

TARTUNTATAUTILAIN MUKAISIA PÄÄTÖKSIÄ

Tartuntalain 15 §:n mukainen päätös:
Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 15 §:n nojalla Jyväskylän kaupunkia, Kaskisten kaupunkia, Kokkolan kaupunkia, Kristiinankaupungin kaupunkia, Kruunupyyn kuntaa, Pietarsaaren kaupunkia, Pirkkalan kuntaa, Seinäjoen kaupunkia ja Vaasan kaupunkia järjestämään alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta Suomeen saapuville henkilöille, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529- virusmuunnoksen (omikron) leviämistä, terveystarkastuksen SARSCoV-2-viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen covid-19-taudin leviämisen estämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää verkkosivustoa, jonne se päivittää ne maat, joissa on havaittu B.1.1.529 -viruksen (omikron) leviämistä.

Määräys rajaukset

  • Määräys ei koske henkilöä, joka esittää luotettavan todistuksen enintään 48 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19- testin negatiivisesta tuloksesta. Todistusta voidaan pitää luotettavana, jos siitä käy ilmi testatun henkilön nimi ja syntymäaika, testauksessa käytetty diagnostinen metodi, näytteenottoaika sekä todistuksen antanut laboratorio, terveydenhuollon viranomainen tai muu kansallinen viranomainen.
  • Määräys ei 18.12.2021-31.12.2021 välisenä aikana koske vuonna 2005 tai sitä myöhemmin syntyneitä lapsia. LSSAVI/19875/2021 3 (17)
  • Määräys ei 1.1.2022-31.1.2022 välisenä aikana koske vuonna 2006 tai sitä myöhemmin syntyneitä lapsia. - Määräys ei myöskään koske kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään tai työtehtäviin liittyvissä siirtymissä. Määräys on voimassa ajalla 18.12.2021-31.1.2022.

 

Tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös Tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös terveystarkastukseen määräämiseksi tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaisen SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen covid19-tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.