Vimpelin Sääksjärven rantaosayleiskaava

Vimpelin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 4.10.2021 § 109 Vimpelin Sääksjärven rantaosayleiskaavan.

Vimpelin kunnanhallitus on 7.12.2021 § 342 määrännyt

maankäyttö ja rakennuslain 201 §:n nojalla Vimpelin kunnanvaltuuston 4.10.2021 § 109 hyväksymän Sääksjärven rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan 2.1.2022, lukuun ottamatta valituksen tekijän omistaman tilan 934–403–5–126 Vimpelin kunnan Sääksjärven kylässä.

 Vimpelissä 3.1.2022

 VIMPELIN KUNNANHALLITUS