Kuntavaalit 2017

Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017

Äänestysalueet ja äänestyspaikat vaalipäivänä
Vaaleissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestysalueet ovat Vimpelin kunnassa seuraavat:

Äänestysalue                      Äänestyspaikka
001 Kirkonkylä                    Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli
002 Sääksjärvi                    Sääksjärven koulu, Pajatie 17, 62800 Vimpeli

Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00-20.00.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 29.3.-4.4.2017.
Ennakkoäänestyspaikkana on Vimpelin kunnanvirasto, osoite  Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat
 29. - 31.3.2017 (ke-pe)          klo   9.00-15.30
   1. - 2.4.2017   (la-su)           klo 10.00-16.00
   3. - 4.4.2017   (ma-ti)           klo   9.00-18.00

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä valokuvalla varustettu, virallinen henkilöllisyyden osoittava asiakirja esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai poliisin antama henkilökortti, josta ilmenee äänestäjän henkilöllisyys ja henkilötunnus.

Jos äänestäjällä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passikuvaa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Vimpelin kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaihin 28.3.2017  klo 16.00 mennessä. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vimpeli tai puhelimitse numeroihin (06) 2412 6316, 040 7234 838 tai (06) 2412 6312. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon (29.3.-4.4.2017) sattuvana yhtenä päivänä seuraavissa paikoissa: Venla ja Väinö –koti, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen Vimpelin intervalliosasto, palvelukoti Windala, Hemilänrannan palvelutalo ja Puronmutkan palvelutalo. Ennakkoäänestysajat sovitaan erikseen laitosten kanssa.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla sekä osoitteissa: www.vimpeli.fi ja www.vaalit.fi sekä saatavana kunnanvirastolta.

Vimpelissä   9.3.2017

VIMPELIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA