KUULUTUS / Perkkiönevan turvetuotantoalueen ympäristölupa

 Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Heikinmäki-Yhtymä Avoin Yhtiö

Dnro: LSSAVI/20618/2021

Asia:
Perkkiönevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, turvetuotannon jatkaminen, Vimpeli

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 20.6.-27.7.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.