Vimpelin kunta hakee 1.1.2023 täytettävään vakituiseen toimeen Nuoriso- ja liikunnanohjaajaa.

Vimpelin kunta hakee työntekijää nuoriso- ja liikunnanohjaajan vakituiseen toimeen. Ohjaajana keskeisiä tehtäviäsi ovat perusnuorisotyö, kerhotoiminta, nuoristyön ja liikunnan edistäminen, liikunnanohjaus eri ikäryhmille, liikuntaneuvonta ja elintapaohjaus, vapaa-ajan tapahtumien sekä leirien suunnittelu ja toteutus. Työaika on 38,25h/vko. Työ sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Nuoriso- ja liikunnanohjaajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on liikunnanohjauksen tai kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Eduksi katsotaan hyvä perehtyneisyys liikunnanohjaukseen sekä aiempi työkokemus kunnallisesta liikuntatoimesta. Toivomme hakijalta kehitysmyönteistä, vastuullista ja oma-aloitteista työotetta, hyvää yhteistyökykyä, IT-taitojen hallintaa ja positiivista asennetta.
Tehtävään valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja esitettävä myös hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta (avaintunnus 462577) www.kuntarekry.fi perjantaihin 30.9.2022 klo 14.00 mennessä. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteella: Vimpelin kunta, Vapaa-aikatoimi, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli, kuoreen merkintä nuoriso- ja liikunnanohjaajan toimi.
Hakemuksia ja todistusjäljennöksiä ei palauteta.

Palkkaus toimessa tulee KVTES:n mukaan. Palkkahinnoitteluryhmä on kulttuuri-,
liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden ammattitehtävät 02VAP060.

Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Yhteystietomme

Ma-pe klo 8.00-14.00 vapaa-aikasihteeri Ari Takala, 044 4659490 tai ari.takala@vimpeli.fi