EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 119665 / Koulukuljetukset

Koulukuljetukset: Alajärven, Alavuden ja Ähtärin kaupungit sekä Kuortaneen, Vimpelin ja Soinin kunnat

Hankintaviranomainen: Järvinet Oy

Tarjousten vastaanottamisen määräaika:  8.5.2017 klo 16.00 saakka

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjous laaditaan suomen kielellä      Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä (https://tarjouspalvelu.fi/jarvinet).

Tarjouksen tulee täyttää tarjouspyynnössä kuvatut tarjouskilpailun ja hankinnan ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2017 asti.

Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan nähtävänä oheisesta linkistä:

Tarjouspyyntö