Tekninen johtaja, Vimpelin kunta, Vimpeli

Vimpelin kunta hakee 1.6.2017 tai sopimuksen mukaan toistaiseksi täytettävään virkasuhteeseen teknistä johtajaa.

Kelpoisuusvaatimuksena teknisen johtajan virkaan on teknisen alan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tekninen tutkinto. Lisäksi käytännön kokemus maa- tai talonrakentamiseen ja vesihuoltotekniikkaan liittyvissä tehtävissä sekä taloushallinnon opinnot ja kunnallishallinnon tuntemus lasketaan eduksi.

Teknisen johtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa teknisen osaston osastopäällikkönä toimiminen; kunnallisteknisten, tila-, kiinteistö-, ruokahuolto- ja siivouspalveluiden johtaminen ja kehittäminen; kunnan investointiohjelman toteutus; oman toimialan talouden ja toiminnan suunnittelusta ja toteutumisesta vastaaminen sekä asioiden valmisteleminen ja esittely tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle; kunnan hallintosäännössä tekniselle johtajalle kuuluvien tehtävien hoitaminen sekä muut kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja kunnanjohtajan määräämät tehtävät. Tekninen johtaja toimii kunnan johtoryhmän jäsenenä.

Arvostamme hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteisiä toimintatapoja, käytännön kokemusta projektien läpiviemisestä ja muutosjohtajuutta.

Vimpelin kunnanhallitukselle osoitettuun hakemukseen tulee liittää CV ja kopio niistä työ- ja opintotodistuksista, jotka antavat valmiuksia nyt haettavana olevaan tehtävään. Hakemus liitteineen ja palkkatoiveineen on toimitettava torstaihin 26.4.2017 klo 12.00 mennessä sähköpostitse kunnan kirjaamoon

vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai osoitteeseen: Vimpelin kunnanhallitus, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. Hakemuksia ja todistusjäljennöksiä ei palauteta.

Palkkaus ja virkasuhteen ehdot TS:n mukaan.

Hakuprosessissa voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista arvioijaa. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Vimpelin kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja teknisen johtajan virasta antaa kunnanjohtaja Anita Paavola, p. 040 -137 3703 tai kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Niemi p. 0400-661 635.

Lisätietoja Vimpelin kunnasta: www.vimpeli.fi.

5.4.2017   VIMPELIN KUNNANHALLITUS