Nuorten kesätyöllistämisen tuki vuodelle 2023

Nuorten kesätyöllistämisen tuen ehdot:

  1. Tukea maksetaan yritykselle, yhdistykselle ja yksityisille, joka työllistää kesätyöhön Vimpelin kunnan alueella Vimpelissä kirjoilla (1.1.2023) olevan nuoren;
  2. Tuki on 190 euroa / 2 viikkoa (yksi tukijakso / kesätyöntekijä, tuki edellyttää vähintään kahden viikon kesätyösopimusta) ajalla 1.5.-31.8.2023 toteutuneista kesätyöpaikoista; Tukeen on oikeus myös, mikäli yksittäisistä tunneista / päivistä muodostuu vähintään 60 tunnin työpanos (esim. nurmikonleikkuu yksityisille) ajalla 1.5.-31.8.2023;
  3. Työllistettävät nuoret ovat vuosina 1999–2007 syntyneitä (täyttävät tänä vuonna 16–24 vuotta);
  4. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään ko. alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen palkka + lakisääteiset sosiaali- ja eläkemaksut tai palkka vähintään 6,42 euroa / tunti/+ sivukulut, työaika vähintään keskimäärin 6 h / päivä;
  5. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tilityslomaketta vastaan, tilityslomakkeen liitteeksi tulee toimittaa kesätyöntekijän kanssa laadittu kirjallinen työsopimus = ehto tuen maksamiselle;
  6. Työsuhteessa on noudatettava kunkin alan olemassa olevia työehtosopimuksia sekä työsuojelulainsäädäntöä;
  7. Tukea voidaan maksaa myös yrittäjän perheenjäsenistä (enintään 1 henkilö/yrittäjä); tukea ei myönnetä yksityishenkilölle oman perheenjäsenen palkkaukseen
  8. Samalle yrittäjälle / yhdistykselle / yksityiselle maksetaan tukea enintään kahden kesätyöntekijän palkkaamiseen kesällä 2023 poikkeuksena, että 4H-yhdistykselle annetaan tukea viiden kesätyöntekijän palkkaamiseen
  9. Mikäli kunta ei pysty suoraan kesätyöllistämään nuoria, voidaan tukeen varatun määrärahan lisäksi käyttää palkkaukseen varatusta määrärahasta säästyvää määrärahaa.

Sähköinen hakemuskaavake