Loilun, Hevoshaan ja Tupranpakan metsäteiden

Tiekunnan kokouskutsut 26.4.2017
Tiemaksuja koskeva maksuunpanoluettelo on nähtäville Vimpelin kunnantalolla 12.4-26.4.2017.

Loilun metsätien kokouskutsu

Hevoshaan metsätien kokouskutsu

Tupranpakan metsätien kokouskutsu

OTSO Metsäpalvelut