Kuulutus / Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 12.4.2017

KUULUTUS

Vimpelin kunnan keskusvaalilautakunnan pöytäkirja valitusosoituksineen 12.4.2017 pidetystä kokouksesta pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnanviraston hallinto-osastolla ajalla 18.- 25.4.2017.

VIMPELIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA