Organisaatio

Vimpelin kunnan organisaatioon kuuluvat kunnan pysyvät luottamustoimielimet kuten kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta, sivistystoimen tilaajalautakunta, keskusvaalilautakunta ja kunnanhallituksen asettamat toimikunnat.

1.1.2017 Vimpelin kunnan organisaation henkilöstöön kuuluvat seuraavat viranhaltijat; kunnanjohtaja, tekninen johtaja, ympäristösihteeri, laskentasihteeri ja hallintosihteeri.

Järvinet Oy:ltä ostetaan ICT - palvelut sekä osa henkilöstö- ja taloushallintopalveluista.

Elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämispalvelut hankitaan Järvi - Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:ltä.

Organisaatiokaavio

Johtavat viranhaltijat:
Kunnanjohtaja Anita Paavola, puh. 040 137 3703 tai (06) 2413 6300
Tekninen johtaja Markku Leppäniemi, puh. 040 651 7191
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 297 0364

Kunnanvaltuusto:

Suomen Keskusta r.p.
Ammesmäki Anita
Harju Tapani
Hänninen Harri
Koivukoski Yrjö
Laakso Marja-Leena
Metsäpelto Kati
Niemi Anne, puheenjohtaja, puh. 0400 661 635
Takala Hannu
Timonen Veikko

Perussuomalaiset r.p.
Hongisto Reijo
Kantola Ville
Niemitalo Harri
Raivio Antti

Vasemmistoliitto r.p.
Lehto Matti
Rannanpää Eija (II varapuheenjohtaja)

Haloo Vimpeli
Kjellbäck Matti
Lapinkorpi Markku
Lassila Martti (I varapuheenjohtaja)
Sova Pasi
Tuomisalo Seppo

Kristillisdemokraatit
Vasalampi Lea

Kunnanhallitus:
Laakso Marja-Leena, puheenjohtaja, puh. 040 704 3866
Sova Pasi, I varapuheenjohtaja
Koivukoski Yrjö, II varapuheenjohtaja
Kantola Ville, jäsen
Niemitalo Anni, jäsen
Takala Hannu, jäsen
Vasalampi Lea, jäsen