Organisaatio

Vimpelin kunnan organisaatioon kuuluvat kunnan pysyvät luottamustoimielimet kuten kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta, sivistystoimen tilaajalautakunta, keskusvaalilautakunta ja kunnanhallituksen asettamat toimikunnat.

1.1.2017 Vimpelin kunnan organisaation henkilöstöön kuuluvat seuraavat viranhaltijat; kunnanjohtaja, tekninen johtaja, ympäristösihteeri, laskentasihteeri ja hallintosihteeri.

Järvinet Oy:ltä ostetaan ICT - palvelut sekä osa henkilöstö- ja taloushallintopalveluista.

Elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämispalvelut hankitaan Järvi - Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:ltä.

Organisaatiokaavio

Johtavat viranhaltijat:
Kunnanjohtaja Anita Paavola, puh. 040 137 3703 tai (06) 2413 6300
Tekninen johtaja,1.6.2017 alkaen puh. 040 651 7191
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 297 0364

Kunnanvaltuusto:

Suomen Keskusta r.p.
Ammesmäki Anita
Herrala Jouni
Hänninen Harri
Koivukoski Yrjö
Laakso Marja-Leena
Mikola Mikael
Niemi Anne
Savola Juho
Timo Marko

Perussuomalaiset r.p.
Arpala Jarmo
Hongisto Reijo

Vasemmistoliitto r.p.
Järvelä Matti
Rannanpää Eija

Haloo Vimpeli
Kangas Hanna
Lapinkorpi Markku
Lassila Martti
Latvala Matti
Niemi Jyrki
Sova Pasi
Tuomisalo Seppo

Kristillisdemokraatit
Vasalampi Lea

Kunnanhallitus:
Laakso Marja-Leena, puheenjohtaja, puh. 040 704 3866
Sova Pasi, I varapuheenjohtaja
Ammesmäki Anita, II varapuheenjohtaja
Honkonen Terhi, jäsen
Niemitalo Harri, jäsen
Rannanpää Eija, jäsen
Timo Marko, jäsen